QuestionCopyright.org

Subpages

Subpage Súbory na stiahnutie
Subpage Organizácia cvičení a hodnotenie
Subpage Informácie ku cvičeniam 1, 2, 3 a 4
Subpage Informácie ku cvičeniam 5 a 6
Subpage Knižnica UGR
Subpage Knižnica UGLI
Subpage Cvičenie 01
Subpage Cvičenie 02
Subpage Cvičenie 03
Subpage Cvičenie 04
Subpage Cvičenie 05
Subpage Cvičenie 06

ÚINF/UGR1/04 - Úvod do počítačovej grafiky

Cieľ predmetu: informačný list

Zaujímavé čítanie: Why you should use OpenGL and not DirectX

Domáce úlohy, otázky a pripomienky zasielajte na email samuel.kupka@upjs.sk alebo navštívte diskusné fórum na forum.ics.upjs.sk.