QuestionCopyright.org

Súbory na stiahnutie

Microsoft Windows 2000, XP, Vista, 7

GNU/Linux

Poznámka k UGR1-DOSBox: Ide o inštalačný skript, ktorý by mal fungovať vo všetkých distribúciách, ktoré obsahujú bash, tar, cat, tail, md5sum a awk, čo je snáď dnes už štandard. Spúšťať ho treba pod bežným používateľom, nie pod rootom. Taktieť si treba nainštalovať DOSBox, minimálne verziu 0.73, ktorý by sa mal nachádzať v repozitároch všetkých dobrých distribúcií. Skript rozbalí súbory do adresára ~/ugr1 a vytvorí tam aj dva skripty na jednoduché spustenie s potrebnými parametrami.

Samotný inštalačný skript môžete spustiť z príkazového riadku buď spôsobom:

/bin/bash ugr1-dosbox-install.sh

alebo

chmod a+x ugr1-dosbox-install.sh
./ugr1-dosbox-install.sh

Poznámka k UGLI pre GNU/Linux: Na skompilovanie všetkých troch knižníc budete asi musieť dosť veľa závislostí. Pôjde hlavne o rôzne devel verzie, no všetko by malo byť dostupné v repozitároch. Keď od Vás bude configure niečo vyžadovať, nájdite si, v akom balíku sa príslušná knižnica alebo súbor nachádza a doinštalujte to. S prípadnými závislosťami pre Vašu distribúciu sa môžete podeliť aj na fóre.

V Ubuntu treba pred samotnou kompiláciou nainštalovať minimálne tieto balíky: build-essential libx11-dev libxxf86vm-dev libxext-dev libglu1-mesa-dev