QuestionCopyright.org

Subpages

Subpage Organizácia cvičení a hodnotenie
Subpage Projekty

ÚINF/UNS1/04 - Úvod do neurónových sietí

Cieľ predmetu: informačný list

Otázky a pripomienky zasielajte na email samuel.kupka@upjs.sk alebo navštívte diskusné fórum na forum.ics.upjs.sk.

Pomocný skriptík na výpočet logistickej funkcie: http://bwpow.eu/download/uns1/logistic.php a wiki stránka o tejto funkcii: http://en.wikipedia.org/wiki/Logistic_function.