QuestionCopyright.org

Organizácia cvičení a hodnotenie

Organizácia:

Samotné hodinové cvičenia sa konajú každý týždeň, takže za semester je ich naplánovaných aspoň dvanásť. Cvičenia sú nepovinné a nebodované. Ak sa bude robiť prezenčka, tak bude mať len informatívny charakter a neúčasť na cvičení nebude mať v žiadnom prípade negatívny vplyv na záverečné hodnotenie.

Náplňou cvičení bude spoločné prepočítavanie preberaných modelov neurónových sietí a implementácia ich častí. Domáce úlohy nebudú. Celé hodnotenie z cvičení bude na základe programátorského projektu, ktorého zadanie bude známe asi od štvrtej prednášky (resp. prednášky, kde sa bude preberať backpropagation). Za celý projekt bude možné získať maximálne 30 bodov. Samotný projekt sa bude skladať z dvoch podprojektov (1 a 2), každý za maximálne 15 bodov. Prvý podprojekt obsahuje jedno zadanie a druhý dve zadania (A a B). Celý projekt bude teda obsahovať dokopy tri zadania (1, 2A a 2B). Študenti ho môžu riešiť jednotlivo, vo dvojici alebo v trojici (takzvané riešiteľké skupiny). Keďže ide o programovanie, cieľom je vytvoriť funkčné riešenie s kvalitne okomentovaným zdrojovým kódom v jednom z jazykov: Java, C++. Termín na odovzdávanie riešení nie je určený, ideálne je ho ale dokončiť do konca semestra. Odovzdávanie bude prebiehať elektronicky (buď emailom alebo cez web portál) a po skontrolovaní cvičiacim bude ešte potrebné prísť riešenie osobne obhájiť, pričom bude treba preukázať, že študent dobre ovláda zdrojový kód a vie ho na mieste modifikovať podľa požiadaviek cvičiaceho.

Je žiadúce, aby študenti vypracovávali projekty samostatne, resp. riešenia konzultovali len vrámci svojej riešiteľskej skupiny a s cvičiacimi. Ak viac skupín odovzdá rovnaké alebo podobné riešenie, okrem skupiny, ktorá odovzdávala ako prvá, nezíska žiadna ďalšia za riešenie body. Posúdenie podobnosti riešení je čisto na uvážení cvičiaceho a jeho slovo je konečné.

Požiadavky podľa počtu osôb v riešiteľskej skupine: