QuestionCopyright.org

Subpages

Subpage Časť 1 - Backpropagation
Subpage Časť 2A – ART1 sieť
Subpage Časť 2B – Genetický algoritmus

Projekty

Hotový projekt, resp. ľubovoľné časti, je potrebné odovzdať vo forme zdrojových kódov a ďalších súborov (projekt, rôzne vstupy a výstupy) na emailovú adresu samuel.kupka@upjs.sk. Projekt môžete odovzdať kedykoľvek pred alebo počas skúškového obdobia. Po odovzdaní projektu si vyhradzujem zopár dní na jeho kontrolu a následne Vám pošlem možné získané body, komentár a pozvánku na osobné stretnutie u mňa v kancelárii. Na osobnom stretnutí sa budem pýtať na rôzne časti kódu, ktoré bude treba dostatočne dobre popísať a následne budem požadovať nejakú malú úpravu v odovzdanom kóde s cieľom zmeniť niektorú vlastnosť programu. Po jej úspešnom vykonaní priamo u mňa v kancelárii získate príslušné body.

Počet pokusov na odovzdanie projektu nie je obmedzený.

Vstupy nájdete na adrese http://mirror.bwpow.eu/pub/upjs/uns1/projekt/vstupy.zip