QuestionCopyright.org

Archive for December 2005

Už je tu koniec.... - 2005-12-24

... a predsa dobrý. Naozaj? Nemyslím si to!

Maximálna impresia - 2005-12-01

Odhliadnuc od zlých skúseností so školou by som rád zhodnotil život v Stockholme ako taký. Ako sa tu vlastne žije a čo za ľudia su vlastni tí švédi. Ak Vás zaujímajú moje dojmy, čítajte ďalej.