QuestionCopyright.org

Archive for August 2005

Krátke zamyslenie - 2005-08-25

O tom, ako sa nadštandard stáva štandardom

Trošku kultúry - 2005-08-21

Trošku kultúry nezaškodí alebo na čo som nemal veľmi čas a príležitosť v Košiciach

Prí­chod do Stockholmu - 2005-08-15

Prvý záznam v mojom WebKECe o mojom prvom lete lietadlom a mojom prvom zoznámení sa so Švédskom.